ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ: ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՄԱՔՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ PDF Տպել

P.A.- 2Այս վերլուծության շրջանակներում ուսանողները փորձել են ներկայացնել ՀՀ Երևան քաղաքի տարբեր թաղամասերի մանկական խաղահրապարակներում առկա խնդիրները: Հետազոտության գլխավոր նպատակն է այլընտրանքների և չափանիշների միջոցով գտնել ամենանպատակահարմար տարբերակը և անհապաղ լուծում տալ այս հիմնահարցին:

Կատարած վերլուծության ընթացքում որպես չափանիշ ուսանողները ընտրել են առաջնահերթ անվտանգությունն ու միջավայրի մաքրության պահպանումն ու գեղեցկացումը: Չափանիշներից զատ ներկայացվել են նաև որոշ տվյալներ, ինչպես նաև անցկացրել ենք հարցումներ թե ծնողների և թե երեխաների շրջանակներում: Վերլուծության ընթացքում կատարվել են նաև հետազոտություններ և համեմատություններ միջազգային օրենքների և ՀՀ օրեքների միջև:

Կատարված վերլուծության իրականացումը կրելու է փորձնական բնույթ: Առաջարկվում է քաղաքականությունն իրականացնել սկսած 2017 թվականի մարտ ամսից մինչև մայիս ներառյալ: Այս ժամանակահատվածը բավարար կլինի ՀՀ Երևան քաղաքի մանկական խաղահրապարակների առնվազն 1/3 –ը ապահովվել անվտանգությամբ և մաքրությամբ:

 

Ներկայացվել է Պայծառ Աբրահամյանի, Լիլիթ Աղասարյանի և Սամվել Սամվելյանի կեղմից («Եվրոպական ուսումնասիրություններ» մագիստրոսական ծրագրի ուսանողներ)

Հետազոտության  ամբողջական տարբերակը առկա է կենտրոնում: